Главная / Пресса / Правовое обозрение «Территория ПРАВА»

Налоговый филворд

Правильные ответы:

 • Ставка
 • База
 • Период
 • Исчисление
 • Уплата
 • Сбор
 • Транспорт
 • Имущество
 • Бизнес
 • Пошлина
 • Прибыль
 • Акциз
 • Ндфл
 • Режим
 • Взнос
 • Плательщик
 • Агент

Список победителей «Налогового филфорда»,

опубликованного в газете «Территория ПРАВА», № 11 (ноябрь, 2017 г.).


За правильные ответы можно получить сувениры с символикой КонсультантПлюс через специалиста по информационному обеспечению или в компании «полное ПРАВО».

 

Абдрахманова А.Р.

Абраменко М.Ю.

Авксентьева И.С.

Агунова В.Т.

Адигезалова С.З.

Акашева Я.И.

Аксенова О.А.

Андреева А.В.

Ануфриева А.М.

Апанасович Д.А.

Артамонова А.Ю.

Архипова Е.А.

Архипова М.А.

Архипчук Л.Н.

Астапенко Ю.Г.

Атрохова А.А.

Афанасьева О.В.

Ахеева М.В.

Бабина О.С.

Бабушкина О.В.

Баканова М.В.

Балдина Л.С.

Басова Т.Н.

Басулина Т.В.

Башкина Л.И.

Беличенкова К.С.

Белоглазова И.Н.

Богута Н.С.

Богушева Н.Е.

Бокова Н.А.

Боргенс Л.Г.

Борисов И.В.

Бронникова О.В.

Бубнова В.Н.

Бугаева

Будалина А.О.

Буйкова А.Ю.

Булавина А.Г.

Булгакова Е.В.

Булдакова А.В.

Бурмистрова Т.Г.

Бутакова Е.А.

Бутова В. .

Буторина Л.В.

Бухарова С.А.

Бушина О.С.

Бык Н.А.

Вагапова Н.М.

Валова Л.А.

Валова С.И.

Вешкурцева Е.В.

Волик Е.Г.

Воронина С.В.

Вотинцева Я.Ю.

Гаврилова Л.П.

Гайнуллина А.Г.

Гайсина Л.Р.

Галай Е.С.

Гапанович А.В.

Гасленко В.И.

Герасимович Э.А.

Герт Е.Н.

Глушкова Л.В.

Гончаренко О.С.

Горбунова Е.Л.

Граблева Л.М.

Грекова Н.В.

Грехнева О.А.

Григорьева С.С.

Гришина Н.Ю.

Гунина Б.А.

Гусиева А.С.

Данекина Н.А.

Данилов А.В.

Данилова О.М.

Деменко С.В.

Демидова М.В.

Дёмина Е.М.

Денисова А.В.

Деречик С.П.

Деречик С.П.

Диденко Н.А.

Дмитриева С.В.

Долгих О.В.

Дрогалева О.В.

Дрожжина Д.В.

Дударь М.А.

Еговцева О.В.

Егорова Е.С.

Егорова Ю.Н.

Епимахова М.М.

Еремеева Е.В.

Еремина Д.Ю.

Ершова Н.Л.

Житникова Т.А.

Жолудева А.В.

Жукова Н.А.

Заболотская Л.Ф.

Заворохина Т.Ю.

Загородных Л.В.

Задорожная Р.А.

Зайнутдинова Л.Р.

Заровнятных И.Л.

Звегинцева И.М.

Зверева П.К.

Золина М.Н.

Зырянова И. .

Зяблицев Е.В.

Иванов С.В.

Иванова М.А.

Иванова С.В.

Иванова С.Ю.

Ипатова М.С.

Исаева Н.А.

Кабанцева С.В.

Калинина Е.О.

Кальницкая Е.М.

Кандрашова А.С.

Карабашева Г. Б.

Каримова Г. Ю.

Кармазина А.Б.

Карманова О.Г.

Карпова А.А.

Карулина Ю.С.

Катаева С.И.

Катукова Т.Г.

Кириллова И.М.

Киселева А.А.

Киселева Е.Г.

Кичигина О.В.

Кияткина Н.С.

Клементьева К.А.

Книжова Е.А.

Князькина Г. С.

Козельская Н.В.

Комольцева М.А.

Копытова И.А.

Корнюхова У.А.

Кортева Н.Ф.

Кортель В.Г.

Кособорова Л. С

Коханко О.П.

Кочеткова Е.В.

Кочеткова О.А.

Крезонцева И.М.

Кузьмина А.П.

Купаева А.Ю.

Курятин А.Б.

Лазарева Н.П.

Ланг М.А.

Латыпова А.Р.

Латыпова И.В.

Лаухин Н.А.

Лежнина Т.И.

Лепихова О.И.

Лесных А.В.

Лим И.С.

Лопатина О.А.

Лопина Ю.А.

Лукиных В.М.

Лукьянова Е.В.

Лукьянова М.М.

Лукьянчикова Н.Ю.

Луценко В.С.

Лушникова И.В.

Любаненко О.В.

Мальчихина О.Ю.

Мамавко З.Н.

Манакова Н.А.

Мастерских С.Е.

Маханова И.В.

Медведва И.В.

Медведева Л.П.

Мезюхо Е.Л.

Мелкова С.В.

Микерина Г. Е.

Микулич В.В.

Минеева Т.С.

Мирошниченко А.И.

Моисеенко Ю.С.

Молоков Д.В.

Мурашов В.С.

Мургина Ю.А.

Мусина О.С.

Мухина Л.Д.

Насонова Т.С.

Наумова И.В.

Некрасова Н.В.

Никифорова Е.С.

Никулина Т.Н.

Ниязова Р.Ш.

Новикова А.В.

Новопашина А.М.

Новоселова Т.В.

Нутфуллина А.Г.

Оганьян Е.Б.

Огородникова Е.Ю.

Орлова .Е.

Осипенко Л.П.

Осташина Ю.А.

Отбойщикова В.Г.

Павлова Н.Р.

Падерина И.В.

Пантелеева О.О.

Панфилова Д.С.

Парфенова К.В.

Парфенова Н.Г.

Пашук О.А.

Пелевина Т.В.

Пепплер О.Ю.

Перминова О.А.

Пермякова Е.Н.

Петрачук С.А.

Петрова И.К.

Петрова Н.В.

Пешкова О.В.

Плесовских С.М.

Плеханова А.В.

Плотникова И.А.

Погонина А.В.

Позднякова Н.В.

Полховская Е.В.

Полякова А.Ю.

Полякова Е.В.

Понамарева О.Л.

Пономарёва М.Н.

Пономарева О.А.

Попрядухина О.В.

Почуева В.С.

Проскурина Л.Л.

Прохоренко Н.Н.

Пунанова М.Н.

Пущина Ж.В.

Пшенцова И.Н.

Реутских О.А.

Ригель Ю.Н.

Робканова С.А.

Романова А.А.

Савельева Е.Ю.

Сагандукова С.В.

Салеева И.В.

Самигуллина Н.А.

Самкаева Н.М.

Самсонова И.А.

Сарычева А.А.

Саюнов В.В.

Светлова Н.В.

Северова Е.А.

Семенова А.А.

Семенова И.В.

Силаева Л.А.

Силина С.Н.

 

Симонова Л.А.

Скипина П.С.

Скороходова И.Б.

Смертина О.В.

Смирнова М.Н.

Смышляева В. Н

Совва О.Н.

Соловьева Д.М.

Соловьева Н.Н.

Спиридович А.А.

Спицына Д.Н.

Стрелкова Д.С.

Суслов Д.В.

Сухинина Н.А.

Сычева О.Ю.

Танян Н.Е.

Тарасова С.В.

Татара Ю.В.

Теплоухова И.Б.

Терехина Я.Т.

Тимиркаева И.Ф.

Тимшанова Н.С.

Тодорова С.С.

Торопова Е.С.

Турянских М.В.

Тюленева М.С.

Тюшнякова Е.В.

Урамаева Р.Р.

Ускова О.И.

Усольцева К.В.

Усольцева Т.А.

Ушакова И.В.

Ушакова И.И.

Федорова М.С.

Фёдорова О.В.

Фёдорова С.Н.

Филев А.Е.

Филимонцева Т.В.

Филиппова И.В.

Хабиров Р.З.

Хавова Д.Э.

Хамутская Д.В.

Харитонова А.В.

Хорошева Е.В.

Хохрина С.М.

Цыганова И.И.

Цымбалова В.Г.

Чагор Е.А.

Чадова Ю.Г.

Чемакина Ю.С.

Чибиряк Ю.И.

Чибисова Л.Г.

Чупина А.В.

Чупина Н.И.

Чучнева М.Е.

Чушникова Н.С.

Шаламова О.Р.

Шалахина Н.В.

Шарапова Н.С.

Шастунова О.А.

Шатова В.С.

Шахтарина И.В.

Шашорина Р.В.

Шваб В.В.

Шеленговская Е.М.

Шешенина Т.Ю.

Шешукова О.О.

Шкленник Г. П.

Шоркина С.В.

Шуватова Н.Ф.

Шукис С.А.

Шумилова Е.В.

Шундрик А.Н.

Эсиева К.А.

Юрчишен И.Н.

Юшкина Н.В.

Якименко Н.С.

Яклюшина Ф.М.

Янишевская И.Н.

Яркова Е.А.

Ярославцева С.П.

Яскевич Е.С.

Яшкина А.В.